top of page

Problemler, zorluk ve güçlükler olarak değil, değişim için fırsatlar olarak değerlendirilmelidir.

Bu kapsamda Osborne&Parnes, yaratıcı problem çözme sürecini 3 aşama, 6 basamakta ele almaktadır:

-Doğru tespit (amacın tespiti, verilerin tespiti, sorunun tespiti),

-Dönüştürme (fikir üretme, çözüm bulma),

-Uygulama (aksiyon planı oluşturma).

 

Kazanımlar

  • Çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirebilmek,

  • Sorunu bireysel ve kurumsal olarak analiz edebilme becerisi geliştirmek,

  • Kendini sorun karşısında ifade edebilme becerisi geliştirmek,

  • Veri toplama ve gözlem yapmanın önemini anlamak,

  • Soruna doğru tanı koyabilme becerisi geliştirmek,

  • Fikir geliştirebilme ve alternatifler üretebilme becerisi geliştirmek,

  • Doğru strateji kurabilme ve planlama yapabilme becerisi geliştirmek,

  • Sorumluluk bilinci ve inisiyatif alabilme davranışı geliştirmek.

bottom of page