top of page

Profesyonel Koçluk

Koçluk, hem bireysel potansiyeli keşfetmek adına hem de kurumsal gelişim yolculuğunda en değerli öğrenme araçlarından biridir. Yönetici ve yönetici adaylarının liderlik performansını artırmaya yardımcı olan koçluk desteği; takımların, birlikte yaratma sürecini destekleyerek verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır. 

Üst düzey yöneticilerde yapılan en küçük değişiklikler bile kurumlar için büyük dönüşümlere sebep olabilmektedir. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan davranış değişikliğini gerçekleştirmek ya da gelişim yolculuğunda potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen yönetici ve yönetici adayları koçluk desteği almayı tercih etmektedir.

Yönetici Koçluğu, üst ve orta düzey yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirerek performanslarını artırmaları sonucunda orta ve uzun vadeli kurumsal hedeflerine ulaşmalarını destekleyen bir süreçtir. Yöneticinin sahip olduğu bilgiyi hayata geçirmesini teşvik ederek liderlik kimliğini daha güçlü kullanmasını destekleyen koçluk süreci kurumsal başarıda yöneticinin bireysel katkısının arttırılmasına yardımcı olur.

  • Yönetici koçluğu sürecinde danışanlarımıza yapılandırılmış ve hedef odaklı bir destek süreci sunulmaktadır.

  • Koçluk sürecini 8-12 seans olarak planlanmakta ve seanslar ortalama 2-4 haftada bir gerçekleştirilmektedir.

  • Süreç bitiminde hedefe ilişkin ulaşılan sonuçlar üzerine değerlendirme yapılarak davranış değişikliğinin ne ölçüde gerçekleştiği saptanır.

Yönetici
Koçluğu

Takım
Koçluğu

Liderler ve takımlar şirketlerin vizyon ve misyonunu yerine getirmek için çalışır. Takım koçu ise yüksek performanslı ekiplerin oluşumuna ve sürekliliğinedestek sağlar. Takım koçluğu, profesyonel bir koç tarafından yönetilen, organizasyonel ve bireysel amaçlara ulaşmak için birleştirilen enerjiyi ve bu enerjiden elde edilen verimi artırmak için oluşturulan yapılandırılmış bir grup sürecidir. Takım koçluğu ile; çalışanlar birbirine güvenmeyi ve saygı duymayı öğrenirken birbirleri ile açık iletişim kurma davranışı geliştirir. 

  • Tüm takımın sürece dahil edilmesi son derece önemlidir.

  • Seansa katılan ekip üyesi sayısında ICF tarafından belirlenmiş ve önerilen standartlar esas alınır.

  • Gözlem seansından itibaren ortalama 7 seanstan oluşan bir süreci kapsar.

  • Her seans arasında takımın durumuna göre 10 - 30 gün vardır. Bu sürelere takım ile birlikte karar verilir.

bottom of page