top of page

İç Müşteri Analizi

Çalışanlarınızı bir değer olarak kabul ederek, kurumunuzun performansını ve verimliliğini artırmaya yönelik destekleyici verileri analiz ediyor, özel aksiyon planlarıyla raporluyoruz. İç müşterileriniz olan çalışanlarınızın  kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için takdir ve ödüllendirme süreçleri geliştirmenize destek sağlıyoruz.

Bu kapsamda; çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı, iş doyumu, içsel pazarlama, karizmatik liderlik, sosyo-kültürel uyum ve tükenmişlik konularında ölçüm yapıyoruz. Bu ölçümler ile çalışanların memnuniyet düzeyini, kurumlarına bağlılığını, iş doyumu, iç iletişimi, liderlik kalitesini, sosyal ve kültürel uyumu, tükenmişlik riskini belirlemeye yönelik verileri elde etmenizi sağlıyoruz.

Bu verilerin analiziyle birlikte, çalışanlarınızın beklentilerini anlamaya ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı oluyoruz. Bu sayede, çalışanlarınızın motivasyonunu ve performansını artırmak için özelleştirilmiş çözümler ve aksiyon planları sunuyoruz.

 

İhtiyaçlarınızı anlamak ve gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmış planlarımızla birlikte, kurumunuzun içinde çalışanlarınızın refahını ve tatminini artırırken, işbirliği ve başarıyı teşvik eden bir kültür oluşturmanıza yardımcı olmak için varız.

bottom of page