top of page

Performans Yönetimi

Şirketinizin hedeflerine ve kültürel iklimine uyumlu, temel, yönetsel ve rol yetkinliklerinin oluşturulması için size destek oluyoruz. İş hedefleri ve temel yetkinliklerin dengeli bir şekilde konumlandırıldığı performans ve yetenek yönetimi sistemleri oluşturuyoruz. Ayrıca sistemin sürdürülebilir olması adına çalışanlarınızın süreci sahiplenmesini sağlayacak uygulamalar geliştiriyoruz. 

Böylece ihtiyaç odaklı, kurum kültürüne uyumlu, kapsayıcı ve bütüncül performans yönetim sistemleri tasarlıyoruz.

perf yön_edited.jpg
bottom of page