top of page

KOÇLUK TABANLI 
KOLEKTİF ve İNTERAKTİF
ÖĞRENME MODELİ

Kolektif çünkü; katılımcılar birbirlerinden öğrenir, etkileşimde bulunur ve böylece kişisel ve profesyonel anlamda birbirlerini daha yakından tanırlar. 

İnteraktif çünkü; katılımcılar “dinleyici” konumunda olmak yerine aktif katılım göstererek uygulamalara dahil olur, sorular sorar, analiz eder, fikirler beyan eder ve öğrenilen konuları tekrar uygulamaya dökerler.

Koçluk çünkü; katılımcıların potansiyellerini keşfetmelerini, performanslarını artırmalarını ve bu sayede hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

image.png

- Katılımcılara ihtiyaç ve bu ihtiyacın karşılanması durumunda ortaya çıkacak değişimin olumlu etkileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır.

- Bu değişimin yaratılabilmesi için katılımcıların kendilerine, birbirlerine, kuruma ve bu yolculuğa onlarla birlikte çıkacak olan eğitmenlerine güven duymaları sağlanır.

- Değişim ve gelişim için gerekli motivasyonu oluşturarak öğrenme yolculuğuna birlikte çıkmaya karar vermeleri sağlanır.

image.png
image.png

Koçluk Desteği: Katılımcıların öğrenme hedefleri kapsamında işbirliği yapmalarını ve potansiyellerini ortaya çıkararak ortak hedefe en efektif şekilde ulaşmalarını destekleyen aşamadır. 
 

Deneyim: Katılımcıları eğitim konusu dahilinde egzersiz ya da uygulama ile (simülasyon, drama, çizim vb.) öğrenme sürecine başladığı aşamadır.
 
Çözümleme: Deneyimden yola çıkarak çözümlemeler yapılan, duygu ve düşüncelerin ifade edildiği, tecrübe paylaşımında bulunulan, sonuçların analiz edildiği aşamadır.

Bilgi: Dünyada kabul görmüş araştırmalar, modeller, teoriler, istatistikler gibi bilimsel veriler sunulur. Bu veriler ile katılımcıların çözümlemelerinden çıkan değerlendirmeler arasında bağ kurduğu aşamadır.

image.png

İntermodel Transfer: Katılımcıların şu ana kadar ki öğrenme sürecinde edindikleri deneyim, fikirler ve bilimsel verilerden yola çıkarak tekrar bir sınama uygulamasına girdikleri aşamadır.

Değişim Adımı: Öğrenme süreci ile kendi gerçeklikleri arasında ilişki kurdukları, değişime doğru adım atılan aşamadır. Her bir katılımcı/departman yaşadığı farkındalık sonucu neleri değiştirmesi gerektiğiyle alakalı adımlar belirler.

İrade: Belirlenen değişim adımının sürekliliğinin sağlanması ve bir alışkanlığa dönüşmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan motivasyonun oluşturulduğu aşamadır.

image.png

Değerlendirme & Etki Analizi: Bu süreç uygulanan programın ne kadar etkili olduğunu belirleyerek yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirildiği aşamadır. Bu aşama aynı zamanda gelecekteki planlamalara rehberlik etme amacını taşır.

bottom of page