top of page

Motivasyonun en önemli unsularından biri, kişiler arasında grup dinamiği oluşturmaktır. Bireylerin kişilerarası ihtiyaçları onların grup ortamındaki davranışlarını etkilemektedir. İhtiyaçların anlaşılmasıyla bireyler ve gruplar birlikte daha etkili, verimli ve üretken çalışabilmektedir.

 

Kazanımlar

  • Grup içerisinde önyargıları kırarak ekip olabilmenin ilk adımını atabilmek,

  • Çalışanların birbirlerini sadece isim ve departman olarak değil, kişi olarak da tanıyabilmelerini sağlamak,

  • Bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir ortam yaratabilmek,

  • Grup içerisinde birbirini aktif dinlemenin önemini fark edebilmek,

  • Farklı bakış açılarının ve duyguların zenginlik olduğunu kavrayabilmek,

  • Çalışanların kuruma olan aidiyetini ve motivasyonunu arttırmak.

bottom of page