top of page

Liderlik kurumların verimliliğinin artırılması noktasında en önemli faktörlerden biridir.

Liderlik yetkinlikleri birbirini tamamlayan bilgi, beceri ve tutum unsurlarının bir araya gelmesinden oluşmakta ve bu yetkinlikler başarılı süreçler yöneten liderlerin kurumları için değer yaratan süreçler geliştirmelerini desteklemektedir.

 

Kazanımlar

  • Liderlik türleri ile ilgili farkındalık kazanmak,

  • Etkili iletişim ve empati becerisini geliştirmek,

  • Doğru eleştiri ve geri bildirim kültürü edinmek,

  • Yetki devri ve delegasyon davranışı geliştirmek,

  • Müzakere ve çatışma yönetimi,

  • Zamanın efektif ve doğru kullanılması davranışı geliştirmek,

  • Çözüm odaklı yaklaşımı geliştirilmesini sağlamak,

  • Karar verme, planlama ve strateji geliştirme becerilerini geliştirmek,

  • Liderlik motivasyonunu yükseltmek.

bottom of page