top of page

Kültürel çeşitlilik kurumlar için rekabet avantajı yaratan bir unsurken söz konusu çeşitlilik yönetilemediği durumlarda dezavantaj haline gelebilmektedir. Bu kapsamda, farklı kültürlerden gelen çalışanlar arasında iletişim, anlayış ve iş birliğini teşvik etmek kurumun başarısına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir unsurdur.

 

Kazanımlar

  • Kültürel farklılıklar ile ilgili farkındalık kazandırmak,

  • Dil kullanımının ötesinde farklı iletişim stillerini anlama ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmek,

  • Çeşitliliği kutlama ve iş yeri içinde pozitif bir atmosferi oluşturmak,

  • Potansiyel çatışmaları önleme veya çözme yeteneklerini kazandırmak,

  • Kültürlerarası ekip çalışması ve farklı kültürlerden gelen çalışanlarla daha iyi işbirliği yapabilme becerisi geliştirmek,

  • Önyargıları yıkan, değerleri anlamaya çalışan, hoşgörülü bir bakış açısı kazanabilmek.

bottom of page