top of page

İletişim bilgi alış verişinden çok daha fazlasıdır başka bir ifade ile tek taraflı gerçekleştirilen bir eylem ya da sonuç değildir. "Anlatmak", "anlamak", "anlaşılmak" ve "anlaşabilmek" adımları üzerine kurulmuş bir süreçtir.

Kazanımlar

  • Beden dilini doğru kullanmak,

  • Ses ve tonlamanın iletişimdeki etkisinin kavranmasını sağlamak,

  • Empati becerisinin gelişimini sağlamak,

  • Geri bildirim alma-verme becerisinin gelişimini sağlamak,

  • Aktif dinleme becerisinin gelişimini sağlamak,

  • Topluluk önünde kendini ifade edebilme ve sunum becerilerinin gelişimini sağlamak,

  • Doğru ve anlaşılır iletişimin yolları ile ilgili farkındalık sağlamak.

bottom of page