top of page

Hitabet ve etkili sunum becerisi, beden dili, ses tonu ve akıl unsurlarının uyumlu kullanımını gerektirir.

 • Beden dili, konuşmacının jest, mimikler ve duruş gibi unsurları doğru kullanarak dinleyicilerle iletişim kurmasına yardımcı olur.

 • Ses tonu ve vurgu kullanımı, mesajın önemini vurgulayarak dinleyicilerin dikkatini çeker.

 • Ayrıca, doğru bilgi toplama, düzenleme ve sunum yapma süreçlerini kapsayan akıl, etkili bir konuşmanın temelidir.

Konuşmacı ancak bu üç unsuru bir araya getirerek, dinleyicilerin ilgisini çeken, etkili bir hitabet ya da dikkat çekici sunumlar gerçekleştirebilir.

 

Kazanımlar:

 • Doğru ve anlaşılır iletişim teknikleri kullanma becerisi kazanmak,

 • Aklın; içerik, beden ve dil üzerindeki etkisini kavramak,

 • Doğru ve ilgi çekici içerik hazırlama becerisini geliştirmek,

 • Beden dilinde dikkat edilmesi gereken doğrular ve yanlışlar ile ilgili farkındalık kazanmak,

 • Topluluk önünde özgüvenli ve rahat konuşabilme becerisi kazanmak,

 • Doğru nefes alma ve heyecan yönetimini sağlamak,

 • Doğru tonlama ve vurgu yapma becerisini geliştirmek,

 • Dinleyiciyle etkileşim kurabilen, sunumu/konuşmayı monotonluktan kurtaran teknikler kullanma davranışı geliştirilmesini sağlamak.

bottom of page