top of page

Kurum içerisinde ortak amaçta birleşebilmek ve takım olarak hareket edebilmek kurumsal yetkinliklerden biri iken aynı zamanda önemli bir rekabet avantajı da yaratmaktadır.

 

Kazanımlar

  • Ekip olabilme ve güven ortamı oluşturma becerisini kazanmak,

  • Uzlaşı becerileri gelişimini sağlamak,

  • Sorun analizi ve çözümleme alışkanlığı kazanmak,

  • Sorumluluk bilincini yükseltmek,

  • Planlama ve strateji geliştirmek,

  • Birlikte hareket edebilme ve ortak amaca odaklanmak.

bottom of page