top of page

Empati kişiler arası iletişimde birbirini anlama davranışını destekleyen ve güven duygusunu besleyen sosyal bir beceridir. Aynı zamanda en önemli liderlik özelliklerinden biridir.

 

Kazanımlar

  • İş yerinde ve hayatımızda empati kurmaya ilişkin ihtiyacın kavranmasını sağlamak,

  • Empatinin iletişimi güçlendirmedeki yeri ve öneminin anlaşılmasını sağlamak,

  • Empati biçimleri ve dikkat edilmesi gerekenlere yönelik farkındalık oluşturmak,

  • Empati ile sempati arasındaki farklılığın kavranmasını sağlamak,

  • Empati sonrası çıkarımları karşımızdakine doğru ifade edebilme becerisi geliştirmek.

bottom of page