top of page
wallpaper_edited.jpg
beyond yazı.png
beyond yazı.png

İnteraktif ve Kolektif Öğrenme Modeli

Eğitimlerimizi 5 Aşamalı Süreçle Uyguluyoruz

Uygulamalar/Simülasyon

Aktif Eylem Adımı

 Çözümleme

Bilimsel
Veriler

İntermodel Transfer

Uygulama: Katılımcıları eğitim konusu dahilinde bir egzersizle (simülasyon, drama, çizim vb.) başlangıç yaptıkları uygulama aşamasıdır.

 

Çözümleme: Uygulamadan yola çıkarak çözümlemeler yapılan, duygu ve düşüncelerin ifade edildiği, tecrübe paylaşımında bulunulan, sonuçların analiz edildiği aşamadır.

Bilimsel Veriler: Dünyada kabul görmüş araştırmalar, modeller, teoriler, istatistikler gibi bilimsel veriler sunulur. Bu veriler ile katılımcıların çözümlemelerinden çıkan değerlendirmeler arasında bağ kurulur.

İntermodel Transfer: Büyük bir simülasyon içinde katılımcıların öğrenme sürecinde edindikleri deneyim ve bilimsel veriler ile kendi gerçeklikleri arasında ilişki kurdukları aşamadır.

Aktif Eylem Adımı: Eğitim boyunca elde edilen deneyimden, değişime doğru adım atılan etaptır. Her bir katılımcı/departman yaşadığı farkındalık sonucu neleri değiştirmesi gerektiğiyle alakalı adımlar belirler.

bottom of page