top of page

Değişim yönetimi, kurumun başarısını doğru yönlendirmek ve daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayabilmek için bireylerin ihtiyaç duyulan değişimi başarılı bir şekilde benimsemeleri için hazırlanmaları ve desteklenmelerine rehber olan sistematik bir yaklaşımdır.

 

Kazanımlar

  • Değişim sürecindeki bireylerin davranışlarını ve tepkilerini anlamak,

  • Değişim sürecini planlamak ve yönetmek,

  • Bireylerin değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri kullanmasını sağlamak,

  • Değişim sürecindeki ekibin değişimi içselleştirmesini sağlayarak aidiyet duygusunu pekiştirmek ya da arttırmak.

bottom of page