top of page

Fonksiyonel çatışmalar kurumun işleyişi ve geleceği adına büyük önem arz etmektedir. Doğru olan çatışmadan kaçınmak ya da yok saymak değil; çatışma yöntemlerinin farkına vararak, çatışmayı etkileyen faktörleri anlayarak ve çözüm yöntemlerini bilerek kurumun amacına uygun olarak söz konusu çatışmayı dönüştürebilmektir.

 

Kazanımlar

  • Çatışma kavramı ve faydaları ile ilgili farkındalık kazanmak,

  • Çatışmanın olumlu/olumsuz yönlerini anlama,

  • Çatışma türleri ve çatışmayı etkileyen faktörler ile ilgili farkındalık kazanmak,

  • Çatışma yöntemlerini anlamak ve doğru seçim yapabilme davranışı geliştirmek,

  • Stresli durumlara karşı kendini tanıma becerisi kazanmak,

  • Duygularla başa çıkabilme davranışı geliştirmek.

bottom of page